Pornografia

za/przeciw
0

Czy należy zakazać pornografii? Poznaj argumenty za i przeciw

Niektórzy uważają, że pornografia jest szkodliwa dla społeczeństwa i powinna być zakazana, podczas gdy inni twierdzą, że jest to forma sztuki i powinna być dozwolona w ramach wolności wypowiedzi. W rzeczywistości, w wielu krajach istnieją różne prawa dotyczące pornografii, zarówno jej dozwolonego, jak i zakazanego zakresu. Pornografia – co to w ogóle jest? Najogólniejsza definicja…